تبلیغات
ریــــــــــــــــــز مــــــــــــــــــال - قوانین وبلاگ

امروز:

1- نویسنده موظف به رعایت اصول و قوانین وبلاگ است و در صورت تشخیص مدیران مبنی بررعایت نکردن اصول به نویسنده تذکر و در صورت تکرار فرد مذکور از جمع نویسندگان حذف خواهد شد.

2-    پرهیز از هر گونه کپی برداری از مطلب دیگران,در صورت کپی بودن به نویسنده تذکر و در صورت تکرار فرد مذکور از جمع نویسندگان حذف خواهد شد.

3- نویسندگان ملزم به رعایت ادب و حرمت کلمه می باشند و نیز پرهیز از نگاشتن مطالبی که منجر به فیلتر شدن وبلاگ خواهد شد ،به همین دلیل در صورت تشخیص مدیران مبنی بر عدم رعایت این موارد مطلب حذف خواهد شد و در صورت تکرار نویسنده ملزم به خداحافظی از جمع نویسندگان می باشد.

4- متن نوشته شده، نباید از 50کلمه بیشتر باشد. نویسندگان باید در فونت Tahoma و سایز 2 مطالبشان را نگارش کنند . فقط از رنگ سیاه برای نوشتن استفاده کنید

5- کیفیت ، محتوا و خلاقانه بودن مینیمال بر کمیت آن ارجح است و کمیت را فدای کیفیت ننمایید.

6- نویسنده نمی تواند مطالب وبلاگ خود را مجددا درین وبلاگ ثبت کند . ریزمال ها باید جدید بوده و توسط فرد نویسنده جای دیگری درج نشده باشند در صورت بروز چنین موردی بلافاصله مطلب پاک شده و در صورت تکرار نویسنده حذف خواهد شد